Amazing Grace (lied)

Uit Christipedia

Amazing Grace is een bekende christelijk liederen, geschreven door de Engelsman John Newton in 1772.

John Newton werd in 1725 te Londen geboren. Hij had een roerige jeugd en moest eerst niet veel van het geloof hebben. Later werkte hij onder andere in de slavenhandel. Hij bekeerde zich na een hevige storm op zee, waarna hij naast Amazing Grace nog meerdere bekende liederen schreef. Hij is als voorganger werkzaam geweest en preekte tot zijn dood op 21 december 1807.

Onderstaand de liedtekst die grotendeels overeenkomt met het origineel van Newton.

Amazing grace (how sweet the sound)
  Verbazingwekkende genade (hoe zoet het geluid)
That saved a wretch like me
  Die een ellendige als ik redde
I once was lost but now I'am found
  Ik was eens verloren, maar ben nu gevonden
Was blind, but now, I see
  Was blind, maar nu zie ik
'T was grace that taught
  't Was genade die leerde
My heart to fear
  Mijn hart om te vrezen
And grace, my fears relieved
  En genade, die mijn vrezen verlichtte
How precious did that grace appear
  Hoe kostbaar verscheen die genade
The hour I first believed
  In het uur dat ik voor het eerst geloofde
Through many dangers, toils and snares
  Door vele gevaren, moeiten en strikken heen
We have already come
  Zijn we al gekomen
'T was grace that brought us safe thus far
  't Was genade die ons tot dusver veilig bracht
And grace will lead us home
  En genade zal ons naar huis leiden

When we've been here ten thousand years
  Wanneer wij hier tienduizend jaar zijn geweest
Bright shining as the sun
  Helder schijnend als de zon
We've no less days to sing God's praise
  Hebben wij niet minder dagen om Gods lof te zingen
Than when we've first begun
  Dan toen we voor het eerst begonnen

Amazing grace (how sweet the sound)
  Verbazingwekkende genade (hoe zoet het geluid)
That saved a wretch like me
  Die een ellendige als ik redde
I once was lost but now am found
  Ik was eens verloren, maar ben nu gevonden
Was blind, but now, I see
  Was blind, maar nu kan kan ik zien


Amazing Grace - Best Version By Far! Gezongen door Judy Collins. ℗ 1970 Elektra/Asylum Records. Gepubliceerd op Youtube.com door Gary Downney op 24 juni 2011.

Meer informatie

Amazing Grace, en.wikipedia.org

Bron

Amazing Grace, en.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 3 juni 2019.