Amfipolis

Uit Christipedia

Amfipolis, ook geschreven Amphipolis, was een grote Griekse stad in Macedonië. De apostel Paulus en zijn medewerker Silas deden haar na Filippi aan tijdens zijn tweede zendingsreis, Hand. 17:1.

Uitspraak van de naam: Ampolis - klemtoon op de tweede lettergreep.

Ze werd door de apostel Paulus en Silas in 53-54 n. Chr.[1], op hun zendingsreis van Filippi naar Thessalonica en Achaja, bezocht (Hand. 17, 1).
Hnd 17:1 Toen zij nu door Amfipolis en Apollonia waren gereisd, kwamen zij in Thessalonika, waar een synagoge van de Joden was. (TELOS)
Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22), volgend op een eerste en gevolgd door een derde.

Route: Antiochië (Syrië)SyriëCiliciëDerbeLystraFrygië, GalatiëMysiëTroasSamothráceMacedoniëNeápolisFilippiAmfipolisApolloniaThessaloníkaBeréaAtheneKorintheKenchreaEfezeCaesarea (Maritima)JeruzalemAntiochië (Syrië)

Zij lag bij de zuidoostelijke Tracisch-Macedonische grenzen, aan het beneden gedeelte van de rivier Strymon.
Ligging van Amfipolis in Macedonië (Lat. Macedonia). Paulus reisde door Amfipolis op zijn tweede zendingsreis.


Amfipolis ligt 44 km, 12 uren gaans ten noordoosten van Apollonia.

Zij werd door de Atheners in de eeuw van Perikles (437 v. Chr.) gesticht, maar viel reeds in 424 v. Chr. van Athene af.

Sedert Philippus van Macedonia werd en bleef Amfipolis een van de grootste centraalsteden van het Macedonische rijk.

Onder de Romeinen was het de hoofdstad van Macedonia prima en een hoofdplaats aan de Via Egnatia, de grote Romeinse oost-west-verbinding.

Thans heet de plaats Empoli.

Bron

Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften (Utrecht: Kemink & Zoon, 1885-1886) s.v. Amphipolis. De tekst van dit lemma is op 13 jan. 2017 verwerkt.

Voetnoot

  1. Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften (Utrecht: Kemink & Zoon, 1885-1886) s.v. Amphipolis.