Antipatris

Uit Christipedia

Antripatris was een stad op de weg van Jeruzalem naar Caesarea. De apostel Paulus bracht er als gevangene een nacht door.

Herodes de Grote bouwde de stad rond 35 v. Chr. bij de bron van het riviertje Jarkon, op de ruïnes van het Bijbelse Afek, dat rond 900 v. Chr. werd verwoest. Hij noemde de nieuwe stad naar zijn vader Antipater. Hij versterkte haar met een stenen burcht en muren. In de periode dat Judea een provincia was (6-66 na Chr.) deed de stad vooral dienst als doorgangsplaats, vanwege de ligging halverwege Caesarea en Jeruzalem. Antipatris ligt 42 km zuidelijk van Caesarea.
Ligging van Antipatris / Afek
De gevangen apostel Paulus overnachtte er een nacht toen hij van Jeruzalem werd overgebracht naar Caesarea. Vanhier zou hij scheep gaan naar Rome om zich te verantwoorden voor de keizer (→ Reis van Paulus naar Rome).
Hnd 23:31 De soldaten dan haalden Paulus op zoals hun was bevolen en brachten hem ‘s nachts naar Antipatris; Hnd 23:32 en de volgende dag lieten zij de ruiters met hem vertrekken en keerden naar de legerplaats terug. (TELOS)
Paulus' reis naar Rome (Hand. 27:1-28:31).

Route: Caesarea_(Maritima)SidonMyraSchone HavensMaltaSyracuseRhegiumPutéoliForum AppiiTres TabernaeRome

Overblijfsel van een Ottomaanse versting te Antipatris / tel Afek.

Meer informatie

Antipatris, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is gewijzigd verwerkt op 16 juli 2018.

Foto's van Antipatris op Commons.wikimedia.org