Antisemitisme

Uit Christipedia

Antisemitisme is haat jegens Joden omdat ze Joden zijn en de uitingen van die haat. De haat uit zich in vijandigheid tegenover Joden als een godsdienstige of raciale minderheid en gaat vaak gepaard met maatschappelijke, economische en politieke achterstelling. Iemand die de Joden haat heet "antisemiet", synoniem: 'Jodenhater'.

Van Dale’s Groot Woordenboek van de Nederlandse taal (2000[1]) omschrijft antisemitische als ‘racisme gericht tegen Joden’ en noemt als synoniem ‘Jodenhaat’. De online versie van het woordboek (anno 2014) zegt: 'anti-Joodse gezindheid; Jodenhaat'. 

Uitingen van antisemitische zijn bijvoorbeeld opzettelijke bekladding of vernieling van Joodse graven, bewuste discriminatie van Joden en lectuur die Joden als slecht of minderwaardig afschildert. Joden krijgen de schuld van sociale en politieke problemen, oorlogen, financiële crises, misdaad en plagen.

'Antisemiet'. De term “antisemiet” werd in 1879 bedacht in Duitsland door Wilhelm Marr om te verwijzen naar de anti-Joodse uitingen van die tijd en om Jodenhaat een meer wetenschappelijk klinkende naam te geven[2]. De term “antisemitisme” is aanvaard en wordt dikwijls gebruikt voor haat tegen het Joodse volk.

Joden en Arabieren zijn beiden “Semieten” in die zin dat hun onderscheiden talen tot dezelfde Semitische taalgroep gerekend worden. Bovendien, in eigenlijke zin, stammen ze – wat de Arabieren betreft althans grotendeels - af van dezelfde voorvader, namelijk Sem, de zoon van Noach af. Arabieren kunnen ondanks hun met Joden gemeenschappelijke afkomst wel degelijk antisemitisch, d.w.z. vijandig jegens Joden zijn.

Voorkomen

Eén op de vier wereldburgers heeft een anti-Joods gevoelen[3]. De Jodenhaat in de Islamitische wereld is helaas zeer groot en vergelijkbaar met de Jodenhaat in Hitler-Duitsland. Het antisemitisme tiert er openlijk, ongebreideld en onbeschaamd en vertoont Hitleriaanse trekken. De systematische uitroeiing van miljoenen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog (de holocaust) wordt er minder ernstig voorgesteld of soms zelfs ontkend.

Volgens het jaarlijkse antisemitismerapport van de World Zionist Organization en het Joods Agentschap was 2021 het meest antisemitische jaar van de afgelopen 10 jaren. Bijna de helft van alle incidenten vonden plaats in Europa.

Een christen heeft zich verre te houden van antisemitisme. Helaas is in de geschiedenis van de christenheid ook antisemitisme te vinden.

Voorbeelden in de geschiedenis

De Oost-Romeinse keizers Theodosius II (5de eeuw) en Justinianus I (6de eeuw) beschreven joden met woorden als ‘perversiteit’, ‘besmetting’, ‘vervuiling’, ‘een plaag’ en ‘besmetting’[4]. De anti-Joodse houding van Theodosius' zus Pulcheria leidde tot de afbraak van veel synagoges en tot het verbod op aanstelling van joodse (en heidense) ambtenaren[5].

Zwarte dood. Tijdens de pandemie van de Zwarte Dood in de Middeleeuwen (1347-1361) werden joden beschuldigd van ‘vergiftiging van de waterputten’.[4]

Nazi's. De nazi-ideologie beschouwde de Joden als een bedreiging voor de zuiverheid van het Germaanse ras. Er werd een programma opgezet om de Joden uit te roeien. Zie Holocaust.

Aids. Sommige vijandige Arabische functionarissen gaven de schuld aan Israël en de Joden voor het verspreiden van aids onder Arabische leiders en functionarissen. Terreurorganisaties, waaronder Hamas, hebben de leugen verspreid dat de zionisten met aids besmette vrouwen gebruiken om Arabische leiders naar hun ondergang te lokken.[4]

SARS Coronavirus-2. Islamisten hebben beweerd dat Joden achter de verspreiding van het coronavirus zitten, dat de door het virus verwekte ziekte COVID-19, een zionist is of een Amerikaans-Israëlische samenzwering. Een Iraanse hoogleraar noemde op de Iraanse televisie COVID-19 een ‘biologisch etnisch wapen’, dat gemaakt is door het ‘Amerikanen en zionistische regime’ om het Iraanse DNA aan te vallen. De inzet van dat wapen zou het hoge sterftecijfer in Iran verklaren. Het hoofd van Turkse Refah beweerde: “Dit virus dient de doelen van het zionisme om het aantal mensen te verminderen en te voorkomen dat het toeneemt“. Hij haalde goedkeurend de woorden van zijn vader aan, een voormalig premier van Turkije: “Het zionisme is een vijfduizend jaar oude bacterie die het leed van mensen heeft veroorzaakt.[4]

"Geen enkel virus heeft een groter mutatievermogen getoond dan antisemitisme." (Lev Topor)[6]

Meer informatie

Michael L. Brown, Christian Antisemitism - Confronting the Lies in Today's Church (2021). Uitgever: Charisma House, 2021. Pagina's: 208. Antisemitisme wordt helaas ook gevonden onder hen die zich christenen noemen. Volgens de auteur nemen de anti-Joodse uitingen onder christenen toe.

Zie ook

Arabieren, over het antisemitisme in de Arabische wereld.

Bron

Mitchell Bard, Myths & Facts, A guide to the Arab-Israeli Conflict. Hoofdstuk 11: Treatment of Jews in the Arab World.

Voetnoten

  1. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000.
  2. Mitchell Bard, Myths & Facts, A guide to the Arab-Israeli Conflict. Hoofdstuk 11: Treatment of Jews in the Arab World.
  3. Het getal werd genoemd een vertegenwoordiger van de Stichting Israël en de Bijbel, op de landdag van 14 mei 2015 te Ede.
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 COVID-19: Alweer krijgen de Joden de schuld voor de pest, Brabosh.com, 2 april 2020.
  5. Theodosius II van Byzantium, nl.wikipedia.org. Geraadpleegd 3 april 2020.
  6. "No virus has shown a greater capacity to mutate than antisemitism." Bron: Lev Topor, COVID-19: Blaming the Jews for the Plague, Again. FanthomJournal.org, maart 2020.