Apelles

Uit Christipedia

Apelles was een christen te Rome. Paulus laat hem groeten in zijn brief aan de heiligen te Rome en noemt hem "de beproefde in Christus".

De Griekse naam is Απελλης, Apelles, van de Latijnse naam Apelles, en betekent "geroepen". Het strongnummer is G559. De naam komt in de Bijbel alleen voor in Rom. 16:10.

Ro 16:10 Groet Apelles, de beproefde in Christus. Groet hen die tot de huisgenoten van Aristobulus behoren. (Telos)

De naam kwam onder joden voor[1].

Voetnoot

  1. A.T. Robertson, Word Pictures in the New Testament. Onderdeel van de Online Bible van Importantia Publishing.