Apollonia

Uit Christipedia

Apollónia (= behorend aan Apollo) was een stad in het oude Macedonië, gelegen tussen Amfipolis en Thessalonica, die de apostel Paulus bezocht op zijn tweede zendingsreis.

Paulus bezocht de stad met Silas op zijn twee zendingsreis, in 54 na Chr[1].
Hnd 17:1 Toen zij nu door Amfipolis en Apollonia waren gereisd, kwamen zij in Thessalonika, waar een synagoge van de Joden was. (TELOS)
Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22), volgend op een eerste en gevolgd door een derde.

Route: Antiochië (Syrië)SyriëCiliciëDerbeLystraFrygië, GalatiëMysiëTroasSamothráceMacedoniëNeápolisFilippiAmfipolisApolloniaThessaloníkaBeréaAtheneKorintheKenchreaEfezeCaesarea (Maritima)JeruzalemAntiochië (Syrië)

Naam. De Griekse naam in de brontekst van het Nieuwe Testament is Απολλωνια, Apollonia, en betekent "behorend aan Apollo", van de heidense god Apollo, de god van de zon. Het strongnummer is G624. De uitspraak van de naam is Apolnia (klemtoon op de derde lettergreep). Er waren oudtijds talrijke steden van deze naam. Ligging. Apollonia lag aan de Via Egnatia, de grote Romeinse verbinding tussen oost en west, 44 km (12 uren gaans te voet, een dagreis) ten westen van Amfipolis en 55 km (15 uren gaans te voet) ten oosten van Thessalonica.

De stad was gesticht door Filippus I van Macedonië in 432 voor Christus en verwoest door de barbaren in de 6e eeuw.

Bron

Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften (Utrecht: Kemink & Zoon, 1885-1886) s.v. Apollonia. De tekst van dit lemma is op 13 jan. 2017 verwerkt.

Voetnoot

  1. Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften (Utrecht: Kemink & Zoon, 1885-1886) s.v. Apollonia.