Apophis (planetoïde)

Uit Christipedia

Apophis is een aardscheerder, een planetoïde die dicht in de buurt van de aarde kan komen. Hij werd ontdekt in 2004. Jaarlijks kruist hij tweemaal de baan van de aarde. Aanvankelijke schatte de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA de kans op een botsing met onze aarde in op 2,7%.

Naam. De volledige naam is 99942 Apophis, voorheen 2004 MN4. De aardscheerder is vernoemd naar Aphopis, de Griekse naam van Apep (of Apepi), de Egyptische god van de chaos, verwoesting en de duisternis, de aartsvijand van de Egyptische god Ra, de god van de zon, het licht en de orde. Apep wordt voorgesteld door een een lange slang. Astronomen gaven de naam Apophis aan de planetoïde, omdat ze de kans op een verwoestende inslag indertijd veel hoger inschatten dan thans.

Omvang. Het brok materie is ongeveer 340 meter in doorsnee en heeft een massa van ongeveer 61 miljoen ton[1].

De baan van Apophis (rood). Twee maal per jaar kruist de baan die van de aarde; de kruispunten zijn hierboven te zien.

Baan. In zijn omloop om de zon kruist Apophis twee keer per jaar de baan van de aarde. Naar verwachting zal hij op 13 april 2029 en op 13 april 2036 op relatief zeer kleine afstand van de aarde zijn. Volgens de huidige berekeningen[1] zal Apophis zich op 13 april 2029 waarschijnlijk 31.300 km van de aarde bevinden, dit is ongeveer een tiende van de afstand tussen de aarde en de maan (gemiddeld 384.450 km[2]). Een asteroïde van deze omvang passeert slechts eens in de 1.300 jaar zo dicht de aarde[1]. Ook in 2068 zal het voorwerp tamelijk dicht bij de aarde komen.

Het vermoedelijk baan van Apophis nabij de aarde op 13 april 2029. Het witte streepje symboliseert de onzekerheid bij het bepalen van de kortste afstand tot de aarde. De lijn van de baan is door het midden getrokken, maar kan dus dichter bij de aarde of verder ervan af liggen.

Inslagkans. Een inslag door Apophis op onze aarde in 2029 of 2036 wordt voor niet mogelijk gehouden[1]. Op grond van nieuwe waarnemingen vanaf 2018 heeft men berekend dat de kans op een inslag in 2068 ongeveer 1 op 333.000 bedraagt[1].

Schade door inslag. Wanneer de planetoïde op de aarde zou botsen, zou de klap vergelijkbaar zijn met die van ongeveer 34.000 atoombommen van het type dat op de Japanse stad Hiroshima is neergekomen. Een klein land zou in één klap worden weggevaagd. Een landing in de zee kan tsunami-golven veroorzaken tot een hoogte van 250 meter en meer.[1]

Eindtijd. Uit de Bijbelse voorzeggingen weten wij dat er angstwekkende astronomische en/of atmosferische verschijnselen zullen plaatsvinden. Sommige christenen menen dat Apophis op de aarde zal vallen[3]. Astronomisch gezien is er thans[4] geen reden om aan te nemen dat er een inslag zal plaatsvinden. En op grond van de Bijbel kunnen we thans[4] evenmin met recht zeggen dat Apophis de ster Alsem is of "iets als een grote berg" dat in de zee zal vallen (Opb. 8:8).
Opb 8:8 En de tweede engel bazuinde, en iets als een grote berg, brandend van vuur, werd in de zee geworpen; en het derde deel van de zee werd bloed, Opb 8:9 en het derde deel van de schepselen in de zee, die zielen hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging. (Telos)

Meer informatie

Apophis (planetoïde), nl.wikipedia.org.

Apophis (asteroïde), he.wikipedia.org. Hebreeuwse site.

Berichten over Apophis op de site van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Apophis (asteroïde), he.wikipedia.org. Hebreeuwse site. geraadpleegd op 2 feb. 2021.
  2. Maan, nl.wikipedia.org. Geraadpleegd op 2 feb. 201.
  3. Zo de Amerikaanse schrijver Thomas Horn.
  4. 4,0 4,1 2 feb. 2021