Arabische Liga

Uit Christipedia
Lidstaten

De Arabische Liga is een organisatie van 22 Arabische landen die in 1945 werd opgericht om samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen en de gemeenschappelijke belangen te behartigen. Het hoofdkwartier van de Arabische Liga is gevestigd in Caïro, Egypte.

De 22 lidstaten hebben gezamenlijk ruim 346 miljoen inwoners (stand 2011).

De oorspronkelijke leden waren Egypte, Irak, Transjordanië (het latere Jordanië), Libanon, Saoedi-Arabië en Syrië.

Sinds 13 april 1950 heeft de Liga ook een coördinerende rol in defensieve militaire operaties.

De Liga wil de westerse overheersing terugdringen en de 'Arabische eenheid' bevorderen.

Vanaf haar oprichting stelt de Liga zich zeer afwijzend op tegenover Israël. Zij wilde de oprichting van een Joodse staat in het Brits Mandaatgebied Palestina voorkomen. Na de oprichting van de staat Israël in 1948 verschoof het doel naar de bestrijding van Israël.

Toen Egypte in 1979 de Camp-David-akkoorden sloot met Israël - en dus toenadering zocht tot Israël - werd Egypte geroyeerd en werd het hoofdkantoor van de Liga uit de Egyptische hoofdstad Caïro overgeplaatst naar Tunis. In 1987 werden de diplomatieke banden met Egypte hersteld, en in 1989 werd Egypte weer als lid toegelaten. Het hoofdkantoor werd vervolgens weer verplaatst naar Caïro (in 1989).

Ook nu nog zijn veel landen van de Arabische Liga tegenstander van het bestaan van de staat Israël.

In juni 1976 stuurde de Arabische Liga een vredesmacht naar Libanon. In de jaren tachtig probeerde ze tijdens de Libanese burgeroorlog te bemiddelen tussen de strijdende partijen.

Sinds 27 november 2011 probeert de liga samen met de Verenigde Naties een oplossing te vinden in het conflict in Syrië tijdens de opstand tegen president Bashar al-Assad.

Op 17 november 2012 heeft de Arabische Liga zich, na topoverleg in Caïro, uitgesproken tegen de 'agressie' van Israël in het gewapende conflict dat in diezelfde maand weer oplaaide tussen Israël en de Palestijnen in de Gazastrook. De Arabische Liga kondigde een missie aan om de solidariteit jegens de Palestijnse bevolking uit te spreken en om te bemiddelen in een staakt-het-vuren tussen beide partijen.

Bron

Arabische Liga, nl.wikipediaorg. Een deel van de tekst is verwerkt op 17 dec. 2017.

Meer informatie

Arabische Liga, nl.wikipediaorg.