Arabieren

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Arabische wereld)

Arabieren zijn mensen wier moedertaal Arabisch is. Verreweg de meeste Arabieren wonen in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika. De Arabieren hebben behalve een gemeenschappelijke taal, ook een gemeenschappelijke geschiedenis en cultuur. Ze delen niet allemaal hetzelfde godsdienstige geloof. De meeste Arabieren zijn moslims, maar er zijn ook christelijke Arabieren, bijvoorbeeld in Egypte, Libanon, Syrië, Irak en Israël.

Cultuur

Gemeenschapszin. In de Arabische wereld is het gemeenschapsdenken (groepsdenken) veel sterker dan in het Westen, waar het individualisme overheersend is. 

Stammencultuur. De Arabische cultuur is een stammencultuur, die wordt gekendmerkt door overgeërfde macht, sektarisme en een vertrouwen op bloedbanden. 

Autocratisch. Autocratische regimes domineren de Arabische regio. Democratische experimenten in Algerije, Palestina (westelijke Jordaanoever, Gaza-strook) en Soedan zijn waarschijnlijk door sociaal-culturele factoren mislukt. De democratie in Libanon en Irak is zwak. Voor heersers is het moeilijk om hun macht op te geven, omdat hun termijn erop zou zitten of omdat de meerderheid van het volk iemand anders zou willen[1].

Daden versus woorden. Arabieren houden zich minder aan afspraken, beloften dan wij in het Westen gewend zijn. Niet woorden, maar daden zijn voor hen het belangrijkst. Daardoor zijn hun daden niet altijd in overeenstemming met hun woorden. Zij kunnen een lippendienst bewijzen met een andere praktijk.[2]

Antisemitisme in de Arabische wereld

De Jodenhaat in de Arabische wereld heeft geleid tot de uittocht van Joden en tot vijandelijkheden jegens de staat Israël. In de volgende video wordt betoogd dat het antisemitisme de Arabische wereld heeft benadeelt.


What's Holding the Arab World Back? Gepubliceerd 30 jan. 2017 door gebruiker PragerU op Youtube.com.

Meer informatie

Artikel Arabieren op Wikipedia.nl

Mordechai Kedar is Israëlische deskundige op het gebied van de islam, de Arabische wereld en het zaken die in het Midden-Oosten spelen. Engels artikel over hem op Wikipedia. Zijn facebook-pagina. Zijn Youtube-kanaal.

Voetnoot

  1. Artikel Columnists in Saudi, Egyptian Dailies Delegimitize Democratic Process in Iraq, op Memri.org dd. 29 maart 2010.
  2. Aldus Amir Tsarfati, die zich verdiept heeft in de Arabische mentaliteit. Zie Amir Tsarfati: Middle East Update with Pastor Barry Stagner. Youtube.com: Behold Israel, 15 sept. 2020.