Aramees

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Aramees is een Semitische taal die ooit de voertaal van het Midden-Oosten was. In de Bijbel, die merendeels in het Hebreeuws (Oude Testament) en Grieks (Nieuwe Testament) is geschreven, komen Aramese gedeelten en woorden voor.

Van de taal zijn verschillende varianten ontstaan:

Oud Aramees (inscripties in Syria, 10-8de eeuw v.C.)
Aramees (taal van het Nieuwe Assyrische rijk, 7-4de eeuw v.C.)
Westelijk Aramees
  Nabatean (Qumran-rollen; Arabische bevolking van Petra, Jordanië)
  Palmyrene (Arabische bevolking van Palmyra) 
  Joods-Palestijns Aramees (taal van Jezus)
  Samaritaans Aramees (4de eeuw v.C.)
  Chr. Palestijns Aramees (Chr. Melkieten, 5de-8ste eeuw n.C.)
  hedendaags Aramees in steden/dorpen in de buurt van Damascus
Oostelijk Aramees
  Syrisch van de stad Edessa (3de-13de eeuw n.C.)
  Babylonisch Syrisch van de Bab. talmoed (4de-6de eeuw n.C.)
  Mandaean, gnostisch religieuze  groepen (3de-8de eeuw n.C.)
  hedendaags Aramees in steden/dorpen in zuidoost Turkije

In de Bijbel komen de volgende Aramese delen en woorden voor:

Oude Testament:

 • Gen. 31:47 Jegar-Sahadutha
 • Ps. 57:1, 58:1, 59:1, 75:1 Al-tasheth
 • Ezra 4:8 tot 6:18 en 7:12-26
 • Jeremia 10:11
 • Daniël 2:4 tot 7:28

Nieuwe Testament:

 • Markus 5:41 ταλιθα κουμ, Talitha koem
 • Markus 7:34 εφφαθα, Effatha
 • Markus 14:36 Αββα, Abba
 • Mattheüs 5:22 Raka
 • Mattheüs 6:24 Mammon
 • Johannes 20:16 Rabboeni
 • 1 Corinthe 16:22 Maranatha
 • Mattheüs 27:46, Markus 15:34 Eli Eli lema sabachthani (vgl. Ps 22:1, Hebreeuws: êlî êlî lâmâ 'azabtânî)

Het 'Onze vader' in het Aramees

Video Overgeschreven tekst[1]

Aboen d'basjmajo
Nitkadash shmoch
Tithe malkoetoch
Nehweh sebjonoch
Aikano d'bashmajo
Of barho
Hablan lachmo d'soenkonan jaumono
Washbuglan haubein wahtohein:
aikano do'f hnan shbagan hajobein.
lo tahlan l'nisjoeno:
Elo faso lan men bisho
Mitoell diloch i malkoetho
oheilo oe tishbuhto
L'olam 'olmien
Amien

De tweede video laat een mooi gezongen vertolking horen

Bron

Artikel 'Aramees', Bijbelaantekeningen.nl. Onder toestemming overgenomen en bewerkt voor Christipedia op 11 juni 2016

Voetnoot

 1. Bron: Onze vader, uit: Wikisource. Overgenomen op 11 juni 2016.