Aramees

Uit Christipedia

Het Aramees is een Semitische taal die ooit de voertaal van het Midden-Oosten was. In de Bijbel, die merendeels in het Hebreeuws (Oude Testament) en Grieks (Nieuwe Testament) is geschreven, komen Aramese gedeelten en woorden voor.

Van de taal zijn verschillende varianten ontstaan:

Oud Aramees (inscripties in Syria, 10-8e eeuw v.C.)
Aramees (taal van het Nieuwe Assyrische rijk, 7-4e eeuw v.C.)
Westelijk Aramees
  Nabatean (Qumran-rollen; Arabische bevolking van Petra, Jordanië)
  Palmyrene (Arabische bevolking van Palmyra) 
  Joods-Palestijns Aramees (taal van Jezus)
  Samaritaans Aramees (4e eeuw v.C.)
  Chr. Palestijns Aramees (Chr. Melkieten, 5e-8e eeuw n.C.)
  hedendaags Aramees in steden/dorpen in de buurt van Damascus
Oostelijk Aramees
  Syrisch van de stad Edessa (3e-13e eeuw n.C.)
  Babylonisch Syrisch van de Bab. talmoed (4e-6e eeuw n.C.)
  Mandaean, gnostisch religieuze  groepen (3e-8e eeuw n.C.)
  hedendaags Aramees in steden/dorpen in zuidoost Turkije

In de Bijbel komen de volgende Aramese delen en woorden voor:

Oude Testament:

 • Gen. 31:47 Jegar-Sahadutha
 • Ps. 57:1, 58:1, 59:1, 75:1 Al-tasheth
 • Ezra 4:8 tot 6:18 en 7:12-26
 • Jeremia 10:11
 • Daniël 2:4 tot 7:28

Nieuwe Testament:

 • Markus 5:41 ταλιθα κουμ, Talitha koem
 • Markus 7:34 εφφαθα, Effatha
 • Markus 14:36 Αββα, Abba
 • Mattheüs 5:22 Raka
 • Mattheüs 6:24 Mammon
 • Johannes 20:16 Rabboeni
 • 1 Corinthe 16:22 Maranatha
 • Mattheüs 27:46, Markus 15:34 Eli Eli lema sabachthani (vgl. Ps 22:1, Hebreeuws: êlî êlî lâmâ 'azabtânî)

Het 'Onze vader' in het Aramees

Video Overgeschreven tekst[1]

Aboen d'basjmajo
Nitkadash shmoch
Tithe malkoetoch
Nehweh sebjonoch
Aikano d'bashmajo
Of barho
Hablan lachmo d'soenkonan jaumono
Washbuglan haubein wahtohein:
aikano do'f hnan shbagan hajobein.
lo tahlan l'nisjoeno:
Elo faso lan men bisho
Mitoell diloch i malkoetho
oheilo oe tishbuhto
L'olam 'olmien
Amien

Bron

Artikel 'Aramees', Bijbelaantekeningen.nl. Onder toestemming overgenomen en bewerkt voor Christipedia op 11 juni 2016

Voetnoot

 1. Bron: Onze vader, uit: Wikisource. Overgenomen op 11 juni 2016.