Arimathea

Uit Christipedia

Arimathéa, eigenlijk Ramathaïm, was de naam van een stad en van een landstreek.

Het Griekse woord is Αριμαθαια, Arimathaia. De plaatsnaam komt 4x voor in het Nieuwe Testament: Mt. 27:57, Mr. 15:43, Lu. 23:51, Joh. 19:38. Het strongnummer is G707. Het naam is van Hebreeuwse oorsprong, van de plaatsnaam Ramah (= heuvel), en betekent ‘hoogten’.

Als hoofdstad gaf zij de naam aan een landschap, dat tot Samaria behoorde, maar aan de Joden gegeven werd; vandaar de uitdrukking “Arimathea, een stad der Joden”.
Lu 23:51 … van Arimathea, een stad van de Joden, (TELOS)
Van Arimathea was afkomstig een rijke en aanzienlijke Jood, Jozef genaamd, die lid was van de Joodse raad. Hij was tevens in het geheim een leerling van Jezus. Na het overlijden van zijn meester bezorgde hij hem een eervolle begrafenis. (Zie verder bij Jozef van Arimathea).

Verschillende steden in Israël droegen die naam. Maar de plaats waarvan Jozef van Arimathea afkomstig was, schijnt dezelfde geweest te zijn als de geboorteplaats van de profeet Samuël in het gebergte van Efraïm.

Vermoedelijk ligging van Arimathea (= Rama): op de kaart bovenaan in het midden

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Arimathea' is op 14 dec. 2015 verwerkt.

Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.