Ark van Noach (replica)

Uit Christipedia

Een replica van de ark van Noach is een op grond van de Bijbelse gegevens (maten, verdiepingen) nagemaakte "kopie"[1] van het historische vaartuig, de ark van de rechtvaardige Noach, waarvan de geschiedenis ons uit de Bijbel bekend is.

De Nederlander Johan Huibers, een aannemer uit Noord-Holland, bouwde twee replica's van Noachs ark. In 1992 droomde hij dat de golven van de zee bij zware storm Nederland overspoelden. Door deze droom en andere 'tekenen' wist hij zich geroepen om de ark na te maken als middel om het Evangelie te verkondigen. Zoals de ark van Noach eens redding bood aan Noach en zijn gezin en allerlei dieren, toen de zondvloed over de aarde kwam, zo is er thans redding te vinden bij de Heer Jezus Christus, die ons redt van de komende toorn.

Na een periode van 13 jaar plannen, onderzoek en voorbereiding, begon de bouw van de eerste replica in 2005. Op 30 april 2007 stapten de eerste bezoekers aan boord. De afmetingen van deze kleinere replica waren 9 meter breed, 13 meter hoog, en 70 meter lang. Van 2007 tot 2010 heeft de 'kleine Ark' verschillende ligplaatsen in Nederland aangedaan waaronder en 600.000 bezoekers ontvangen. In 2010 werd deze replica verkocht en overgedragen aan de organisatie van Aad Peters, een poppenspeler die met met de ark rondreist om mensen bekend te maken met de verhalen uit de Bijbel. In 2017 raakte de boot als gevolg van stormwind los in de haven van Urk, en berokkende, op drift, schade aan andere vaartuigen in de haven.

Met de bouw van de tweede replica, een ark op ware grootte, begon Huibers in 2009. Hij bouwde het vaartuig af in 2011. De afmetingen zijn: 135 meter lang bij 30 meter breed bij 23 meter hoog. Het schip opende haar deuren voor het publiek in de zomer van 2012. De tweede replica heeft een 10x grotere inhoud dan de eerste replica. Beide replica's informeren het publiek over de zondvloed, het ontstaan van aardlagen en fossielen, en de redding van de overlevenden.

Arkreplica van Johan Huibers: grote ark (op ware grootte)
Arkreplica's van Johan Huibers: grote en kleine ark. 

Ook in Hong Kong is een replica van de ark op ware grootte te bezichtigen[2].

Meer informatie

Website over de arkreplica's van Johan Huibers: http://www.arkvannoach.com

Voetnoot

  1. Wij bezitten geen 'bouwtekeningen'; de Bijbelse gegevens zijn schaars. De replica's zijn daarom niet meer dan een benadering.
  2. Carl Wieland, Full-size Noah's Ark in Hong Kong, op Creation.com, datum onbekend.