Asyncritus

Uit Christipedia

Asyncritus was een christen te Rome, door Paulus gegroet in zijn brief aan de heiligen aldaar. Verder weten we niets van hem.

Naam. De Griekse naam is Ασυγκριτος Asugkritos, en betekent "onvergelijkelijk"[1]. In het Nieuwe Testament komt de naam alleen voor in:

Ro 16:14 Groet Asyncritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, en de broeders bij hen. (Telos)

In het Romeinse rijk kwam de naam niet veel voor[2]. Er is een inschrift van een gelijknamige vrijgelatene van keizer Augustus[3].

Voetnoten

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  3. A.T. Robertson, Word Pictures in the New Testament. Onderdeel van de Online Bible van Importantia Publishing.