BRICS

Uit Christipedia

BRICS is een letterwoord en de benaming van een economisch samenwerkingsverband van Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika (Eng. South-Africa). Deze landen maken maken met hun inwonertal zo'n 40 procent van de wereldbevolking uit (anno 2023). De groep zoekt de dominantie van de rijke, westerse samenwerkingsverbanden zoals de G7, met name de overheersende rol van de Verenigde Staten, te verbreken.

De BRICS-landen zijn kritisch over internationale instanties als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank. Men zoekt naar een alternatief voor de gangbare betaling in dollars voor gas en olie. Men wil niet gehinderd, beperkt worden door regels en eisen uit het Westen, bijvoorbeeld ten aanzien van democratisering, economische vrijheid en mensenrechten.

Om te voorkomen dat er twee machtsblokken ontstaan die tegen elkaar ingaan, proberen de BRICS-landen afspraken te blijven maken met het Westen[1].

Geschiedenis

2009. Op 16 juni wordt in Rusland de eerste formele bijeenkomst van Brazilië, Rusland, India en China gehouden. Zuid-Afrika was nog geen lid.

2010. Op de 2e bijeenkomst in Brazilië wordt Zuid-Afrika uitgenodigd om lid te worden.

2023. Op de 15e BRICS-top in Johannesburg werd bekendgemaakt dat de volgende landen zijn uitgenodigd om lid te worden: Iran, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Argentinië, Egypte en Ethiopië. Deze hebben alle een antiwesterse en anti-Amerikaanse houding. Een grotere BRICS kan meer invloed uitoefenen.

Meer informatie

BRICS & The Beast Empire. Youtube.com: Soothkeep, 8 sept. 2023. Duur: 25 min. 3 sec. Lee Brainard behandelt de vraag of de BRICS-groep een rol in de eindtijd speelt. Hij ziet geen verband met het (herstelde) Romeinse rijk. De tien koningen hiervan zijn geen leden van BRICS.

Bron

BRICS-verbond wil uitbreiden met zes landen, waaronder Iran. Nieuwsbericht op NOS.nl, 24 aug. 2023.

Waarom veertig opkomende economieën BRICS-land willen worden. Nieuwsbericht op NOS.nl, 24 juli 2023.

Voetnoot