Baktrog

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een baktrog (Eng. kneading-trough, kneedtrog) is een langwerpige bak waarin brooddeeg gekneed wordt[1]. Een houten baktrog behoorde tot de huisraad van een Israelitisch gezin.

Fig. kneden in de baktrog

Het Hebreeuwse naamwoord is mish’ereth, dat ‘baktrog, kneedtrog’ betekent. Het Strongnummer is 04863. Het komt in het Oude Testament 4x voor, Ex. 8:3; 12:34; Deut. 28:5, 7. De oorspronkelijke betekenis is ‘zwellen’[2]: het gistende deeg immers rijst, zet uit. De NBG51-vertaling heeft 4x ‘baktrog’. De King James bijbel vertaald door ‘kneadingtroughs’ (2x) en ‘store’ (2x). De Statenbijbel heeft 3x ‘baktrog’ en 1x ‘deegklompen’, in Exod. 12: 34.

Ex 12:34 En het volk nam zijn deeg op, eer het gedesemd was, hun deegklompen, gebonden in hun klederen, op hun schouderen. (SV)

Het Hebreeuwse woord is hier ten onrechte door ‘deegklomp’ vertaald. De juiste vertaling heeft de Herziene Statenvertaling:

Ex 12:34 Toen pakte het volk zijn deeg op [nog] vóór het gezuurd was. Hun baktroggen waren in hun kleren op hun schouders gebonden. (HSV)

Het mengen en het kneden van het deeg geschiedde in bijbelse tijden en later in een houten vat, baktrog (Exod. 8, 3). Nadat het gekneed en gedesemd was, werd het in de baktrog gelaten om te rijzen.

Bij hun haastig vertrek uit Egypte namen de Israëlieten hun ongegiste en dus ongerezen deegklompen mee in baktroggen (of schotels, of buidels[3]).

Als de Israëlieten gehoorzaam Gods geboden en inzettingen zouden houden en doen, dan zou hun baktrog gezegend zijn.

De 28:4 Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. De 28:5 Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. (HSV)

In de korf werden de vruchten bewaard; in de baktrog voedsel bereid. Beide waren verzamelplaatsen van voedsel. Bij gehoorzaamheid zou er volop voedsel zijn, op ongehoorzaamheid echter zou gebrek volgen:

De 28:17 Vervloekt zal zijn uw korf en uw baktrog (HSV).

Voetnoten

  1. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.
  2. Aldus het Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  3. H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste deel A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867) s.v. Bakken.