Barnabas

Uit Christipedia

Barnabas (= "Zoon der vertroosting"), een Leviet van Cyprus, eigenlijk Joses geheten, is zeer gunstig als medearbeider van de apostelen bekend.

Apostel. Hijzelf wordt ook als apostel (= gezant, namelijk van Christus) aangeduid.
Hnd 14:14 Toen echter de apostelen Barnabas en Paulus dit hoorden, scheurden zij hun kleren, sprongen naar voren tussen de menigte (TELOS)
Met Paulus ondernam hij een zendingsreis door Syrië en Klein-Azië, reisde later met hem naar Jeruzalem, en zou een nieuwen tocht met hem aangevangen hebben, toen er tussen hen onenigheid ontstond over het al dan niet meenemen van Johannes Markus.

'St. Paulus en St. Barnabas in Lystra', schilderij van Willem de Poorter, 1638. Paulus houdt afwerend zijn hand op naar de priester van Zeus. Barnabas kijkt naar de hemel.
In Lystra werd hij door de heidenen voor de Griekse oppergod Zeus gehouden, nadat een kreupele man door Paulus genezen was.
Hnd 14:11 En toen de menigten zagen wat Paulus had gedaan, verhieven zij hun stem in Lycaonisch en zeiden: De goden zijn aan mensen gelijk geworden en tot ons neergedaald. Hnd 14:12 En zij noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij het woord voerde. (TELOS)
Volgens Gal. 2: 13 liet Barnabas zich eens tot veinzeríj verleiden. Overigens wordt hij hoog geroemd als een man, vol van Heilige Geest en van geloof.

Verdere berichten, welke de overlevering omtrent hem bewaard heeft, zijn onzeker.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Barnabas' is op 21 feb. 2018 verwerkt.