Bel (god)

Uit Christipedia

Bel was de hoofdgod van het Babylonische rijk. 'Bel' is een titel en betekent 'Heer'. Hij wordt vereenzelvigd met de god Merodach (of Mardoek). Hij werd ook genoemd Bel-Merodach.

De Babyloniërs vereerden hem als de koning van hemel en aarde en hielden hem voor de behoeder en beschermer van hun macht en heerlijkheid. Hij was de beschermgod van de stad Babel. De naam 'Babel' betekent 'poort van Bel'.

Door de dienst van de profeet Jeremia kondigde God het strafgericht over Bel aan:
Jeremia 50:2 Verkondig onder de heidenvolken, laat het horen, hef een banier omhoog, laat het horen, verberg het niet, zeg: Babel is ingenomen, Bel staat beschaamd, Merodach is verpletterd. Zijn afgoden staan beschaamd, zijn stinkgoden zijn verpletterd. (HSV)
Jeremia 51:44 Ik zal Bel in Babel straffen, Ik zal wat hij verzwolgen heeft, uit zijn muil halen. De heidenvolken zullen niet meer naar hem toestromen. Zelfs de muur van Babel is gevallen! (HSV)