Ben-Ammi

Uit Christipedia

Ben-Ammi was de zoon van de jongste dochter van Lot, van haar vader in bloedschande gewonnen. Hij is de stamvader van de Ammonieten, zie aldaar.

Zijn naam betekent ‘zoon van mijn volk’, d.i. ‘een afstammeling van mijn eigen volk (mijn vader)’ (vgl. Gen. 19:38), van Ben, ‘zoon’ en Am, ‘volk’.

Nageslacht van Sem

Bron

S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Ben-Ammi.