Bera

Uit Christipedia

Bera was koning van Sodom ten tijde van Abram. Hij wordt alleen genoemd in Gen. 14: 2. Zijn naam betekent ‘zoon van het kwaad’[1], ‘in het kwaad’ of, naar het Arabisch, ‘geschenk’[2]. Bera behoorde tot één van vijf Kanaänitische koningen die verslagen werden vier koningen uit het Oosten.

Voetnoten

  1. Het Hebreeuws-Nederlands Lexicon (onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia) heeft ‘zoon van kwaad’.
  2. Aldus S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Bera. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëedigd vertaler.