Bered

Uit Christipedia

Bered is in de H. Schrift een plaatsnaam en een eigennaam:

  1. Bered, een plaats in het zuiden van Kanaän in de buurt van de waterbron Lachai-Roï, Ge 16:14.
  2. Bered, een Efraïmiet, blijkbaar de kleinzoon van Efraïm, 1 Kron. 7:20.

De Hebreeuwse naam Bered komt alleen in die twee Schriftplaatsen voor en betekent ‘hagel’ of ‘gesprenkeld’, van het werkwoord barod, ‘hagelen, hagel vallen’[1]. De Griekse naam is Barad.

Plaats Bered

De plaats Bered lag in de woestijn Sur, zuidwestelijk van Berseba. Tussen Kades (Kades-Barnea) en Bered lag de bron Lachai-Roï (= ‘de Levende Die naar mij omziet’), waar God naar de gevluchte Hagar had omgezien, Gen. 16:14.

Ge 16:14 Daarom gaf men die put de naam: de put Lachai-Roï; zie, hij ligt tussen Kades en Bered. (HSV)


Kaart met de plaatsen Berseba en Kades Barnea. Bered wordt niet aangegeven.

Bered kan met redelijke zekerheid worden vereenzelvigd met Haloetsah[2], ongeveer 24 km ten zuidwesten van Berseba. Daar zijn de overblijfselen van een grote stad gevonden die in de Byzantijnse periode zo'n 20 duizend inwoners telde[2].

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Bered. Hieruit is op 1 maart 2013 tekst genomen, vertaald en verwerkt.

Voetnoten

  1. S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Bered. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëedigd vertaler. Het Hebreeuws-Nederlands lexicon van de Online Bible, een digitale uitgave van Importantia, noemt als betekenis alleen ‘hagel’. 
  2. 2,0 2,1 Volgens Bromiley, Geoffrey W., The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002. S.v. Bered.