Berg van het Verderf

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Berg Mashith)

De Berg van het Verderf of, naar het Hebreeuws berg Mashith (Statenvertaling) is een ongunstige benaming van de Olijfberg als berg met afgodische offerhoogten.

Salomo bouwde uit liefde voor zijn Moabietische vrouwen voor deze afgod een heiligdom op de Olijfberg (1 Kon. 11 : 7).

1Kon 11:7 Toen bouwde Salomo een [offer]hoogte voor Kamos, de afschuwelijke [afgod] van de Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem ligt, en voor Molech, de afschuwelijke [afgod] van de Ammonieten. (HSV)

De offerhoogten rechts van de Berg van het Verderf werden pas door koning Josia van Juda verwoest, 2 Kon. 23 : 13.

2Kon 23:13 De hoogten ook, die vooraan Jeruzalem waren, dewelke waren ter rechterhand van den berg Mashith, die Salomo, de koning van Israël, voor Astoreth, het verfoeisel der Sidoniërs, en voor Kamos, het verfoeisel der Moabieten, en voor Milchom, den gruwel der kinderen Ammons, gebouwd had, verontreinigde de koning. (SV)

In de Herziene Statenvertaling:

2Kon 23:13 Ook de offerhoogten die tegenover Jeruzalem lagen, die rechts van de berg van het verderf lagen, die Salomo, de koning van Israël, voor Astarte, de afschuwelijke afgod van de Sidoniërs, en voor Kamos, de afschuwelijke afgod van Moab, en voor Milkom, de gruwel van de Ammonieten, gebouwd had, verontreinigde de koning. (HSV)