Beroemen

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Zich beroemen is zich laten voorstaan op, roem dragen op, zich verheffen op iets, zich gelukkig prijzen. Iemand die zich beroemt prijst zich gelukkig om iets en is trots op iets.

Beroemen is een werkwoord dat met het wederkerend voornaamwoord 'zich' gebruikt moet worden; het is een verplicht wederkerend werkwoord.

Een gelovige kan zich in God beroemen.

Ps 34:2 (34:3) Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; beth de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. (HSV)

Ps 64:10 (64:11) De rechtvaardige zal zich verblijden in de HEERE en tot Hem de toevlucht nemen; alle oprechten van hart zullen zich beroemen. (HSV)

De NBV-vertaling uit 2004 heeft in Ps. 64:10 "zich gelukkig prijzen":

Ps 64:10 (64:11) De rechtvaardige verblijdt zich in de HEER en zoekt bij hem zijn toevlucht. Wie oprecht van hart is, prijst zich gelukkig. (NBV2004)

Een afgodsdienaar kan zich in zijn afgod beroemen:

Ps 97:7 Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen en zich op de afgoden beroemen. Buig u voor Hem neer, alle goden. (HSV)

Een mens kan zich echter ook beroemen op zijn stoute daden, op zijn hoedanigheid, op zijn geld, op zijn familie. "Hij beroemt zich een goed patriot te zijn." "Hij beroemt zich erop dat hij een nakomeling van Abraham is".

Ps 94:3 Hoelang zullen de goddelozen, HEERE, hoelang zullen de goddelozen van vreugde opspringen, Ps 94:4 hun mond doen overvloeien, hooghartige taal spreken? Hoelang zullen allen die onrecht bedrijven, zich beroemen? (HSV)

Jes 10:15 Zou een bijl zich beroemen tegen wie ermee hakt, of een zaag zich verheffen tegen wie hem trekt? Alsof een staf regeert over wie hem hanteert, alsof een stok opheft wie geen stuk hout is. (HSV)

Dit laatste vers in de NBV-vertaling uit 2004:

Jes 10:15 Schept een bijl op tegen wie ermee hakt? Verheft een zaag zich boven wie hem hanteert? Alsof de scepter heerst over wie hem vastheeft, alsof de stok optilt wie hem omhooghoudt! (NBV2004)

Heel het nageslacht van Israël zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen in Jahweh.

Jes 45:25 Echter in de HEERE zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël. (HSV)

Jes 45:25 Heel het nageslacht van Israël zal bij de HEER recht vinden en zich gelukkig prijzen. (NBV2004)

Eens zullen de heidenvolken zich in Hem beroemen.

Jer 4:2 en als u zweert: Zo waar de HEERE leeft, in waarheid, in recht en in gerechtigheid, dan zullen de heidenvolken zich in Hem zegenen en zich in Hem beroemen. (HSV)

Jer 4:2 maar zweer waarachtig, eerlijk en oprecht: “Zo waar de HEER leeft.” Dan willen alle volken worden gezegend als Israël, ze zullen zich met Israël gelukkig prijzen. (NBV2004)

Bron

Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.