Bestemming

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Bestemming is datgene waartoe iemand of iets is bestemd door menselijke of hogere beschikking[1].

Het online woordenboek van Van Dale onderscheidt twee betekenissen:

  1. doel van het bestaan
  2. doel van een reis

De bestemming van de mens is het doel van zijn bestaan. 's Mensen bestemming is: deel hebben aan Gods heerlijkheid, in gelukkige gemeenschap met God en de heiligen, tot heerlijkheid van God. In één woord: God.

Als het om voorwerpen of zaken gaat, kan men bij voorbeeld spreken van “de oorspronkelijk bestemming van dat huis”.

De uitdrukking “tot zijn bestemming komen” betekent in de wereld maatschappelijk gesproken “een passende plaats in de maatschappij krijgen”[1] .

Alle dingen hebben uiteindelijk God tot hun bestemming. Ze zijn uit Hem voortgekomen en zijn voor Hem bestemd. “Tot Hem zijn alle dingen!” (Rom. 11:36)

Ro 11:33 O diepte van rijkdom, zowel van de wijsheid als van de kennis van God! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Ro 11:34 Want wie heeft het denken van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Ro 11:35 Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem vergolden worden? Ro 11:36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen! Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen. (TELOS)

De mens bereikt niet vanzelf zijn bestemming. Hij heeft de vrijheid om te kiezen, het goede (God) aan te nemen of af te wijzen. Als zijn bestemming God is, dan kan hij door God af te wijzen zijn eigenlijke bestemming als mens mislopen en veranderen. De plaats van zijn bestemming wordt dan, helaas, door Goddelijke beschikking de hel, de buitenste duisternis, de plaats waar Gods toorn op hem blijft. Een leerling van de Heer Jezus kent zijn bestemming, de ongelovige kent zijn bestemming niet, hij weet niet waar hij heengaat.

Joh 12:35 Jezus dan zei tot hen: Nog een korte tijd is het licht onder u; wandelt terwijl u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heengaat. (TELOS)

“Wie met God wandelt, komt altijd tot zijn bestemming.”

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal, s.v. Bestemming. ’s Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1961.