Beth-San (= huis van de rust) of Beth-Sean was een stad in Issaschar, doch voor West-Manasse bestemd.

De naam Beth-San betekent "huis van de rust".

De plaats ligt aan het einde van de vlakte van Jizreël, naar de zijde van de Jordaan, "gelegen van Jeruzalem zeshonderd stadiën" (2 Maccabeeën 12:29).

Ligging van Beth-Sean (Beth-San)

Hoewel in het gebied van de stam Issaschar gelegen, werd het toch aan de stam van Manasse toegedeeld (Joz.17:11,16), door deze echter niet in bezit genomen (Richt.1:27).

Na de Babylonische ballingschap ontving het de naam van Scythopolis, d.i. Scythenstad, omdat ten tijde van koning Jozua Scythen (2 Kon.22 en 23), die door het land Israël naar Egypte trokken, zich daar vestigden (2 Maccabeeën 12.29 )

2Ma 12:29 En vandaar optrekkende, begaven zij zich naar [de stad] Scythopolis, gelegen van Jeruzalem zeshonderd stadiën.

Daarom worden ook in Col.3:11 naast Grieken en Joden de Scythen in het bijzonder genoemd, omdat nakomelingen van deze in het land van Israël zelf woonden.

Nog in de 4e en 5e eeuw na Christus was Beth-San een prachtige stad en een zetel van een christelijke bisschop, terwijl ook Basilides en Cyrillus daar geboren zijn.

"Thans", zo schrijft Karl August Dächsel in zijn beroemde bijbelcommentaar, "is het slechts een dorp van 70-80 huizen; de ongeveer 300 inwoners worden als een arm, fanatiek en roofachtig volk beschreven." In 2005 telde Beth-San 16.200 inwoners.

Bron

Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op 1 Sam. 31:10. Hieraan is tekst ontleend en verwerkt op 28 dec. 2016.