Bethanië (aan de Olijberg)

Uit Christipedia

Bethanië was een klein dorp "dicht bij Jeruzalem" (Joh. 11:18). Daar woonden Jezus' vrienden Lazarus, Martha en Maria, en daar wekte Jezus zijn gestorven vriend Lazarus uit de dood op.

Bethanië, ca. 1890-1900 

Bethanië is ook de naam van een gehucht op de oostelijke oever van de Jordaan, waar Johannes doopte, zie artikel Bethanië (aan de Jordaan)

Over de betekenis van de naam, zie Bethanië.

Bethanïe was klein dorp aan de oostelijke afhelling van de Olijfberg, op 2,8 km (15 stadiën, Joh. 11:18; half uur gaans) van Jeruzalem gelegen.
Joh 11:18 Bethanie nu was dicht bij Jeruzalem, ongeveer vijftien stadien daar vandaan. (TELOS)
Bethanië lag op of langs de gewone route naar de stad Jericho. In Bethanië woonden Jezus’ vrienden Lazarus, Martha en Maria (Joh. 11:1). Daar wekte Hij Lazarus uit de dood op.
Ligging van Bethanïe, bijna 3 km ten oosten van Jeruzalem, op de weg naar Jericho.