Bewindvoerder

Uit Christipedia

Een bewindvoerder is degene die een rechthebbende in en buiten rechte vertegenwoordigt.

Het woordenboek van Van Dale definieert een bewindvoerder: „iemand die het bewind voert over een zaak, een boedel enz., m.n. voorlopig of als plaatsvervanger

Synoniem: beheerder."[1]

Jezus Christus is niet de Bewindvoerder van de waarachtig gelovige, daar deze laatste niet rechthebbende is. Dat wil zeggen, de gelovige is weliswaar rechtverkrijgende op grond van genade en belofte, maar niet op grond van zelfverworven recht.
Joh 1:12 Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven; (TELOS)
Sommigen wijzen het daarom af om de gelovige zonder meer als rechthebbende aan te merken.

Overigens zal de aanstaande Bruid van het Lam zich daar weinig of niet mee bezig houden, terwijl zij er van doordrongen is dat buiten enige inzet van haarzelf aan alle rechtseisen door haar aanstaande Bruidegom volkomen en daarmee afdoend voldaan is.

Voetnoot

  1. Bron: Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000.