Bezweerder

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een bezweerder of bezweerster is iemand die boze geesten doet verdwijnen, uitwerpt, verdrijft. Synoniem: duivelbanner, duivelbezweerder, geestenbezweerder, exorcist.

In het Nieuwe Testament wordt melding gemaakt van rondtrekkende Joodse bezweerders.

Hnd 19:13 Ook sommigen van de rondtrekkende Joodse bezweerders echter waagden het de naam van de Heer Jezus te noemen over hen die boze geesten hadden, door te zeggen: Ik bezweer jullie bij Jezus die Paulus predikt. Hnd 19:14 Het waren nu zeven zonen van een zekere Sceva, een Joodse overpriester, die dit deden. (TELOS)

Zij gebruikten de naam van de Heer Jezus bij wijze van een toverformule waarvan zij goede uitwerking verwachtten. Naar de regels van hun kunst werden formules gebruikt over degenen die boze geesten hadden en hun ter genezing gebracht werden. De bezweerders zeiden dan tot de boze geesten en de bezetenen zoiets als: "Wij bezweren u bij Jezus, die Paulus predikt, dat gij uitvaart." [1]

Het Griekse woord in Hand 19:13 is εξορκιστων, exorkistoon, meervoud van εξορκιστης exorkistes, en heeft twee betekenissen: (1) hij die iemand een eed afdwingt, (2) een exorcist, iemand die een bezweringsformule gebruikt om boze geesten uit te werpen[2]. Het Strongnummer is 1845.

Hoe het de bezweerders in het gemelde geval verging:

Hnd 19:15 De boze geest echter antwoordde en zei tot hen: Jezus ken ik wel en van Paulus weet ik; maar u, wie bent u? Hnd 19:16 En de mens in wie de boze geest was, sprong op hen af en overmeesterde hen beiden en overweldigde hen, zodat zij naakt en gewond uit dat huis wegvluchtten. Hnd 19:17 Dit nu werd bekend aan allen die in Efeze woonden, zowel Joden als Grieken; en vrees overviel hen allen, en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Hnd 19:18 En velen van hen die geloofden, kwamen hun daden belijden en bekendmaken. (TELOS)

Voetnoot

  1. Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op 1 Hand. 19:13
  2. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.