Bijbel:Genesis 3

Uit Christipedia

15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dat zal u de kop vermorzelen, en u zult het de verzenen vermorzelen.