Bijbel & Onderwijs (vereniging)

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Bijbel & Onderwijs (B&O) is een Nederlandse vereniging die ijvert voor bijbelgetrouw christelijk onderwijs en waarschuwt voor humanistische en occulte invloeden in het onderwijs.

Ontstaan

B&O is in 1981 als stichting voortgekomen uit een werkgroep die zich bezig hield met vragen rondom de identiteit van het christelijk onderwijs en twee brochures had uitgegeven, nl. „Identiteit van het Christelijk Onderwijs" en „Opvoeden naar Gods Woord". Daarbij was er bezorgdheid over occulte invloeden waaraan leerlingen werden blootgesteld. Door de tv-uitzending 'Geesten op het schoolplein' van de Evangelische Omroep werd duidelijk aan welke gevaren kinderen blootstonden. De bijbelse identiteit van de christelijke school bleek niet meer voor iedereen vanzelfsprekend en werd, onder druk van de tijdgeest, verdrongen door een onbijbelse, humanistische visie op mens, maatschappij en onderwijs. Rob Matzken, voorzitter van de nieuwe stichting, was één van de initiatiefnemers die voor de gevaren van occultisme en "New-Age-denken" wilden waarschuwen en de identiteit van het christelijk onderwijs wilden versterken. De stichting wilde daartoe een ontmoetingsplaats voor organisaties en personen in het christelijk onderwijs bieden.

Doel

In 1991 werd B&O een vereniging. Het doel van de vereniging is: "de christelijke levensbeschouwing in opvoeding en onderwijs integreren. Die levensbeschouwing baseert zich op de Bijbel (bijbelcentrisch) en is gericht op de persoon van Jezus Christus (christocentrisch)."[1] Om dat doel te bereiken geeft B&O voorlichting aan gezin, school en gemeente en biedt materialen aan voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Magazine

Sinds 1998 geeft Bijbel & Onderwijs een magazine uit, dat aandacht geeft aan de christelijke identiteit van het onderwijs in het licht van actuele ontwikkelingen en gericht is op leraren, directies en besturen van christelijke scholen evenals op ouders, studenten en predikanten/voorgangers. In 2016 kwam het magazine 4x uit.

Meer informatie

Website: http://bijbelenonderwijs.nl/

Bronnen

Wat is Bijbel en Onderwijs, op BijbelenOnderwijs.nl, geraadpleegd op 17 juni 2015. 

Nieuwe Stichting Bijbel & Onderwijs, nieuwsbericht in het Reformatorisch Dagblad, 5 januari 1982.

Voetnoot

  1. Wat is Bijbel en Onderwijs, op BijbelenOnderwijs.nl, geraadpleegd op 17 juni 2015.