Boosheid

Uit Christipedia

Boosheid kan in zedelijke of in niet-zedelijke emotionele zin worden gebruikt. Emotionele boosheid is een sterk gevoel van misnoegen, maar niet in zulke sterke mate als bij toorn het geval is.

Boosheid geeft energie om onrecht en oneerlijkheid aan te pakken, maar ze kan ook zelf een oorzaak van ongerechtigheid zijn.

God kan boos (in emotionele zin) worden. Van zijn heilige boosheid en de uiting ervan kunnen we leren.

Meer weten

Walter Barrett & Jef de Vriese, Boosheid. Deeltje van de serie Pastoraal. Uitgave van het Centrum voor Pastorale Counseling. Omvang: 40 pagina's.

Zie ook

Boos | Toorn