Buz

Uit Christipedia

Buz of Boez verwijst in de Bijbel naar 1. een zoon van Nahor. 2. een volksstam bij Edom. 3. een Gadiet.

Zoon van Nahor

Buz heette een van de zonen van Nahor en Milka (Gen. 22:21).

Buz was een zoon van de tweede Nahor. De kleur roze duidt vrouwen aan.

Volksstam

De afstammelingen van Buz, zoon van Nahor, worden naar hun vermoedelijke stamvader gezamenlijk 'Buz' genoemd. Over deze afstammelingen, zie Jer. 25 : 23, vgl. Job 32 : 2, 6.

Jer 25:23  aan Dedan, Tema, Buz, en allen die kaalgeschoren zijn aan [hun]slapen, (HSV)

De volksstam genaamd Buz wordt hieronder geplaatst in Arabië, ten oosten van Midian.

Ligging van Buz in Arabië, onder Buz.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Buz' is onder wijziging verwerkt op 27 juni 2022.

F.W. Grosheide (hoofdred.), Bijbelse Encyclopaedie. Kampen: J.H. Kok N.V., 1950.