Cees den Heyer

Uit Christipedia

Cees den Heyer (1942-2021) was een Nederlandse vrijzinnige protestantse theoloog van Gereformeerde komaf. Tot 1 januari 2002 was hij hoogleraar Nieuwe Testament en Bijbelse Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen (Oudestraat). Daarna was hij werkzaam als docent Bijbelse theologie aan een Doopsgezinde opleiding.

Hij werd geschorst als hoogleraar in Kampen om zijn vrijzinnige geschriften die strijdig zijn met de belijdenisgeschriften van de Gereformeerde Kerk (deze kerk is in 2004 opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland). Hij raakte in de Gereformeerde Kerk omstreden omdat hij de klassieke verzoeningsleer bekritiseerde in zijn boek Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema (1997).

Hij veroorzaakte opschudding door te schrijven dat hij niet langer erg veel zag in de opvattingen over Christus’ verzoenende kruisdood. Hij vond het niet nodig dat Christus voor onze zonden heeft betaald. Ook loochende hij de opstanding. De hevige discussie over de verzoeningsleer deed hem besluiten de Gereformeerde kerk te verlaten. Hij werd randkerkelijk. 

Hij zag de Bijbel niet als Gods Woord, maar als een mensenwoord. De oude profeten waren volgens hem geen spreekbuizen van God. Veeleer hebben mensen God woorden in de mond gelegd. Den Heijers dwaalleer ondermijnt het christelijk geloof. Hijzelf heeft geschreven: "Verwonderlijk is dat niet, want deze benadering van de bijbel slaat het fundament weg onder belijdenis en dogma. In de boeken van Genesis tot en met Openbaring openbaart God zich niet, maar schrijven mensen over hun geloof, hun vertrouwen en hun twijfels, hun vreugde en verdriet." (Den Heyer in zijn boek Twee testamenten). Dat het koninkrijk van God nog komt is - volgens Den Heijer - na tweeduizend jaar moeilijk vol te houden.

Op 21 maart 2021 raakte hij zwaargewond bij een verkeersongeval en op 31 maart bezweek hij, 78 jaar oud, aan zijn verwondingen

Enkele recente geschriften:

  • Het boek der verandering; de bijbel als bron van alternatief christendom (2006).
  • Twee testamenten; reden tot vreugde of bron van tegenspraak? (2007)

Bron

Theoloog Cees den Heyer (78) overleden na dramatisch verkeersongeluk, op Gelderlander.nl, 2 april 2021.