Centrum voor Pastorale Counseling (CPC)

Uit Christipedia

Het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC) is een bijbels georiënteerde christelijke hulporganisatie die herderlijke zorg ('pastorale counseling') biedt en in de gemeente wil bevorderen. Het CPC stelt zichzelf als missie: "Gods woord naar harten en huizen van mensen, onder leiding van de Heilige Geest, door pastoraat, preventie en onderwijs, ten dienste van de gemeente"[1].

Het CPC is werkzaam in België en Nederland en heeft een netwerk van 'pastorale counselors'.

Vergeving

Vergevíng is een strijd op leven en dood. De oorlog is niet met geweren, vaak ook niet met woorden. De schade is de bitterheid in jou. Jij draagt de gevolgen van de strijd, De ander gaat ogenschijnlijk vrij. Maar God is goed, rechtvaardig en trouw. Hij zal voor jou handelen. Dus vergeef je. Je geeft net als Hij genade aan een ander. Leven met de gevolgen van de zonde van de ander doet pijn. Maar het is beter verbonden te zijn aan de vergevingsgezindheid van Jezus, dan door onvergevingsgezind geketend te zijn aan die ander.

Jef De Vriese[1]

Het CPC wil de gemeente van Christus toerusten om voor de gemeenteleden te kunnen zorgen. Speerpunt is "christelijk hulp met Gods woord actief op tafel"[1]. Daarvoor ontplooit het CPC de volgende activiteiten:

  • onderwijs in herderlijke zorg ('pastorale counseling'). Het CPC geeft onderwijs in pastorale counseling "met Bijbels verantwoorde integratie van geloof en hulpverlening". De basiscursus ‘Inleiding Pastorale Counseling’ is door enkele duizenden studenten gevolgd (stand 2010). Verder worden cursussen ‘Huwelijk en gezin’ en ‘Huwelijkspastoraat’ verzorgd (anno 2014).
  • aanbieden van praktisch materiaal voor huwelijk, gezin en opvoeding.
  • onderwijs in een bijbelse zienswijze. Het CPC geeft een dvd-serie uit ('The Truth Project') "met uitdagingen om de wereld te begrijpen vanuit Bijbels perspectief".
  • begeleiding ('coaching') van christelijke gemeenten
  • gratis hulp via internet ("CPC Connect") waarbij de hulpvrager een persoonlijke e-coach (begeleider via internetcontact) krijgt.

CPC is uitgever van het tijdschrift Metamorfose, voor pastoraat en hulpverlening. Oude namen van het magazine waren Tijdschrift voor Pastorale Counseling en TijdSchrift.

Het CPC werd in 1982 onder de naam Christelijk hulpverleningscentrum opgericht door Jef De Vriese. Het doel was om de pastorale zorg in de gemeente te ondersteunen en studenten te trainen die zich voorbereiden om in de gemeente te werken. In februari van 1983 werd het hulpverleningscentrum onderdeel van het Bijbelinstituut België, nu de Evangelische Theologische Faculteit, en werden daar de eerste cursussen verzorgd. In 1984 werd de eerste cursus in Nederland georganiseerd. In 2007 ging het CPC samen met het Nederlandse organisatie De Hoop, die professionele hulp aan verslaafden verleend. Sinds 2014 is het CPC weer zelfstandig, maar blijft samenwerken met De Hoop.

Meer informatie

Website: www.PastoraleCounseling.org

Bron

Nieuwsbrief CPC-Context, 2015, nr. 56.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 1,2 Nieuwsbrief CPC-Context, 2015, nr. 56.