Charismatische beweging

Uit Christipedia

De charsmatische beweging is een beweging van christenen die nadruk leggen op bijzondere gaven van de Geest (profetie, tongentaal, genezing). Velen zien de charismatische beweging als een reactie op een tekort van de grote kerken, waar de persoon en het werk van de Heilige Geest, de geestesgaven en de uitoefening van de gaven, te weinig aandacht zouden krijgen.

Christenen in de charismatische beweging lopen echter het risico overtrokken aandacht aan wonderen en tekenen te schenken en te vergeten dat God vooral een heilig leven wenst dat meer en meer gelijkvormig aan de Heer Jezus wordt.

1Co 12:31 Streeft echter naar de grootste genadegaven. En ik wijs u een nog uitnemender weg. (TELOS)

1Co 13:1 Als ik in de talen van de mensen en van de engelen spreek, maar ik heb geen liefde, dan ben ik klinkend koper of een schelle cimbaal geworden. 1Co 13:2 En als ik profetie heb, en ik weet alle verborgenheden en alle kennis, en als ik al het geloof heb, zodat ik bergen verzet, maar ik heb geen liefde, dan ben ik niets. (TELOS)

Door de nadruk op wonderen en tekenen en de bevoegdheid om zulke dingen te doen lopen jonge christenen, die in de charismatische beweging opgroeien, door hooggespannen verwachtingen het risico teleurgesteld te raken in het leven met God. Het aardse leven brengt hen moeite en zorgen en loopt anders dan gehoopt. Ze kunnen daardoor cynisch worden en/of het geloof loslaten.

Een ander risico is overdrijving bij de uitoefening van (al of niet vermeende) geestesgaven, waardoor makkelijk onwaarheden worden verkondigd. Bijvoorbeeld 'er zijn zóveel mensen genezen', terwijl dat bij nader onderzoek niet zo is.

Volgens een voormalig redacteur van het Amerikaanse blad Charisma zijn "veel delen van de charismatische beweging" beïnvloed door de geestesstroming van New Age. Christenen daar "lijken de gave van onderscheiding te hebben afgeworpen"[1].

Een ander risico is om charismatische leiders, voorgangers met een bijzondere gave of bediening, op een voetstuk te zetten. In reclame-uitingen voor evenementen of bijzondere bijeenkomsten komen geestelijke leiders ('sprekers') nadrukkelijk in beeld.

Een bedenkelijk verschijnsel in de charismatische beweging is het (langdurig) aandringen om geld te geven voor de goede zaak. 'Wie geeft er 500? 500? Wie? En 400? Wie geeft er 400? 1000 euro hier. Geweldig. 1000 euro mensen!'[2].

Voetnoten

  1. Aldus Lee Grady, in ‘Verlaat de gemeente bij het zien van deze fouten’, op Uitdaging.nl, 2 maart 2013.
  2. Voor een geval, zie nieuwsartikel TRIN: We zeurden om geld, en dat had niet gemoeten, op ND.nl 19 mei 2009.