Chios

Uit Christipedia
Chios is een groot en vruchtbaar eiland in de Egeïsche zee met gelijknamige stad, tussen de eilanden Samos en Lesbos. De apostel Paulus kwam bij Chios op zijn derde zendingsreis.
Hnd 20:14 En toen hij zich in Assus bij ons had gevoegd, namen wij hem aan boord en kwamen in Mitylene. Hnd 20:15 En vandaar voeren wij af en kwamen de volgende dag ter hoogte van Chios; en de daarop volgende voeren wij over naar Samos en bleven in Trogyllium en de dag daarna kwamen wij in Milete. (TELOS)
Derde zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 18:23-21:26), volgend op de eerste en tweede.

Route: Antiochië (Syrië)GalatiëFrygiëEfezeMacedoniëGriekenland, waar Paulus 3 maanden is → Macedonië: o.a. Filippi → reis van 5 dagen → Troas, waar Paulus 7 dagen is → AssusMityleneChiosSamosMileteCosRhodusPataraTyrus, waar Paulus 7 dagen is → Ptolemaïs, waar Paulus 1 dag is → Caesarea_(Maritima), waar Paulus vele dagen is → Jeruzalem

Ligging van het eiland Chios
Naam. De Griekse naam in de brontekst van het Nieuwe Testament is Χιος, Chios (klemtoon op de eerste lettergreep Chi-). De naam komt in de Bijbel alleen voor in Hand. 20:15. Het Strongnummer is 5508.
Luchtfoto van Chios

Het eiland heeft een omtrek van 213 km. Chios was door alle tijden heen beroemd om zijn voortreffelijke wijn, en gold oudtijds als de geboorteplaats van de dichter Homerus.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Chios' is op 7 juni 2018 verwerkt.

D. Harting, Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament, onderdeel van de Online Bible (uitgeverij Importantia).