Ciborie

Uit Christipedia

Een ciborie of ciborium is in de Rooms-Katholieke Kerk een zilveren of gouden kelk met deksel, ter bewaring van geconsacreerde (= gewijde) hosties, vroeger ook gebruikt tijdens de mis. Ook een op zuilen rustende koepel boven het rooms-katholieke altaar wordt ciborie of (meestal) ciborium genoemd.

Ciborium (altaarkoepel)

Woord. Ciborie komt van het Latijnse ciborium, waarmee het synoniem is. En het Latijnse woord komt van het Griekse kiboorion = zaadhuls van een bepaalde waterlelie welke als drinkbeker werd gebruikt.

Ouwelkast. Een ciborie kan behalve de vorm van een kelk of vaas ook de vorm van een kastje hebben, de ouwelkast, waarin de gewijde hosties bewaard worden[1].

Bronnen

Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.

A. Kolsteren en Eouwd Sanders, Prisma Vreemde woorden (1994).

Voetnoot

  1. Adrianus Haemstedius, Historie der martelaren; Die, om de getuigenis der evangelische waarheid, hun bloed gestort hebben, van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655 (Amsterdam: 1671. Herziene druk 1881), blz. 95, voetnoot.