Cipres

Uit Christipedia
Italiaanse cipres

Cipres of Cypres (oude spelling) is de Nederlandse naam voor een boom, of voor een houtsoort. Op welke boom of houtsoort de naam betrekking heeft zal wisselen met de context waarin de naam gebruikt wordt.

Het woord "ceder" (in de brede betekenis) kan soms als synoniem dienen voor "cipres" (in de brede betekenis): deze woorden worden wel door elkaar gebruikt, bijvoorbeeld in samengestelde namen.

De klassieke cipres is de Italiaanse cipres (Cupressus sempervirens), uit het Middellandse Zeegebied, maar veel bomen die er enigszins op lijken worden ook aangeduid als cipres.

In Nederland wordt de Italiaanse cipres eigenlijk nauwelijks aangeplant; een in Nederland groeiende cipres zal vaak de Leylandcipres of de Californische cipres zijn. Dit zijn populaire bomen in de tuin: ze vullen een lege ruimte snel en mooi en blijven altijd groen.

In Hooglied zegt de bruid zegt tegen de bruidegom:
Hoo 1:17  De balken van onze huizen zijn ceders, onze dakspanten zijn cipressen. (HSV)
Jesaja voorzegde de val van Babel. Zelfs de cipressen zouden zich verheugden over haar ondergang.
Jes 14:8  Zelfs de cipressen verheugen zich in jou, de ceders van Libanon: ‘sedert jij bent gaan liggen klimt niemand meer op om ons neer te hakken!’ (HSV)

Bron

Cipres, nl.wikipedia.nl. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 13 mei 2019.