Confessionele Vereniging

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Confessionele Vereniging is een richting binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) met ruim 2600 leden (stand 2006). Zij belijdt Jezus Christus als de Weg, de Waarheid en het Leven.

Een van de bekendste historische voormannen van de confessionele richting is Philippus Jacobus Hoedemaker. Op grond van de Bijbel kan de belijdenis herzien worden, aangezien de belijdenis volgens Hoedemaker onderworpen is aan de norm van de Schrift.

Het blad van de Confessionele Vereniging heet HW Confessioneel.

In de PKN is de Vereniging te situeren links van de Gereformeerde Bond en tegen de Midden-Orthodoxe stroming aan.

De oorspronkelijke binnen de Hervormde Kerk opererende hervormde Confessionele Vereniging heeft contact met het Confessioneel Gereformeerd Beraad, de tegenhanger van Confessionele Vereniging bij de Gereformeerden in de PKN.

Geschiedenis

In de 19e eeuw ontstond de confessionele richting uit verzet tegen de vrijzinnige en rationalistische geest binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. De confessionelen drongen aan op handhaving van de oude confessie of belijdenis als een samenvatting van de christelijke leer. Zij wilden langs juridische weg tot ‘herstel van de ware kerk’ komen. Ook wensten zij de belijdenis door leertucht gehandhaafd te zien.

Tegenover de moderne richting richtte men in 1864 de vereniging op, ter verschaffing van “hulp en leiding aan gemeenten en personen in de Nederlandse Hervormde Kerk, die om des geloofswil in nood verkeren”.

In 1865 werd de naam ‘Confessionele Vereniging’ aangenomen. Als omschrijving werd gegeven: ’Ene Confessionele Vereniging is, naar onze mening, een Vereniging, die niet aan de wetenschap en niet aan de consciëntie of het bewustzijn van het individu, maar alleen aan de wettig bestaande belijdenis der Kerk de uitspraak overlaat, wat in de Kerk recht heeft van bestaan of niet’.

In 1930 wordt het weekblad De Gereformeerde Kerk, het blad van de Vereniging, veranderd in Hervormd Weekblad.

Sinds 1998 verschijnt Hervormd Weekblad tweewekelijks onder de naam HW Confessioneel.

In 2006 besluit de Vereniging, om verdere terugval in ledental tegen te gaan, zich te concentreren “op de primaire taak van de kerk: het vandaag belijden van Jezus Christus als de Weg, de Waarheid en het Leven”.

In 2008 werd de Stichting Schrift en Belijden opgericht die als spreekbuis dient van een nieuwe, brede confessionele beweging in het Nederlands protestantisme.

Meer informatie

Website van de Stichting Schrift en Belijden: www.schriftenbelijden.nl

Website van het blad HW Confessioneel: www.HWConfessioneel.nl

Bronnen

Onder meer:

  • Microsoft Encarta Winkler Prins Encyclopedie 2007. Uitgave van Microsoft Corporation/Het Spectrum
  • Artikel Confessionele Vereniging op Kerkzoeker.nl