Cyrene

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Cyreneïsche)

Cyrene was ten tijde van de Heer Jezus en de apostelen een grote stad op de noordkust van Afrika, in Libië.

De landstreek heette in het Latijn Cyrenaica.

Ligging van Cyrene aan de noordkust van Afrika.

Simon van Cyrene. De Joodse man Simon, die gedwongen werd het kruis van Jezus te dragen, was afkomstig van Cyrene.

Joden. Later worden daar 'Cyreneïsche' Joden vermeld, die tot geloof in de Heer Jezus Christus waren gekomen.

Hnd 11:19 Zij dan die verstrooid waren door de verdrukking die wegens Stefanus had plaatsgevonden, gingen het land door tot Fenicie, Cyprus en Antiochie toe, terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot Joden. Hnd 11:20  Er waren echter onder hen enige Cyprische en Cyreneïsche mannen, die in Antiochie kwamen en ook tot de Griekssprekenden spraken en hun de Heer Jezus verkondigden. Hnd 11:21  En de hand van de Heer was met hen, en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heer. (Telos)
Lucius van Cyrene. In Antiochië in Syrië was ook ene Lucius van Cyrene actief:
Hnd 13:1  Er waren nu in Antiochie, in de gemeente die daar was, profeten en leraars: Barnabas, Simeon, Niger geheten, Lucius van Cyrene, Manahen, de jeugdvriend van Herodes de viervorst, en Saulus. (Telos)