Dag van God

Uit Christipedia

De dag van God (2 Petr. 3: 11) is de tijd die volgt op de verdelging van de oude aarde en de schepping van een nieuwe hemel en aarde. Het is de tijd van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Dan zal God zijn 'alles in allen'.

De uitdrukking 'de dag van God' komt voor in Petrus' tweede brief.
2Pe 3:10 Maar de dag van de Heer zal komen als een dief, waarop de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. 2Pe 3:11 Daar dit alles dus vergaat, hoe behoort u te zijn in heilige wandel en godsvrucht, 2Pe 3:12 terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast, ter wille waarvan de hemelen in vuur gezet zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. 2Pe 3:13 Wij echter verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. (TELOS)
De dag van God volgt op de dag van de Heer. Op de dag van de Heer zal de huidige kosmos brandend zal vergaan (2 Petr. 3:10). Daarna schept God nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Daar woont gerechtigheid. In de dag van God zal God zijn 'alles in allen'.
1Co 15:28 Maar wanneer Hem alles onderworpen is, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen zijn aan Hem die Hem alles onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. (TELOS)