Daniël 7

Uit Christipedia

Daniël 7 is een hoofdstuk van het boek Daniël. Het wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van het boek Daniël zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Daniël, hoofdstukken: 23791112

7

Da 7:7  Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten; en het was verscheiden van al de dieren, die voor hetzelve geweest waren; en het had tien hoornen. (SV)

Het vierde dier. Staat symbool voor het Romeinse rijk.

Tien hoornen. Een uitlegger[1] zien hierin tien (federaties van) stammen, waaruit West-Europa is voortgekomen: Visigoten(o.a. in Spanje), Angelsaksen (Engeland), Franken (Frankrijk), Alemannen (Duitsland), Bourgondiërs (Zwitserland), Longobarden (Italië), Sueben (Portugal), Herulen, Ostrogoten en de Vandalen. Volgens hem bestaan de Herulen, de Ostrogoten en de Vandalen niet meer.

8

Da 7:8  Ik nam acht op de hoornen, en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelve, en drie uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor denzelven; en ziet, in dienzelven hoorn waren ogen als mensenogen, en een mond, grote dingen sprekende. (SV)

Een andere kleine hoorn. De elfde, die in de plaats komt van drie van de tien hoornen.

Voetnoot

  1. Amir Tsarfati, Middle East Update: July, 27, 2020, vanaf ca. 26 min 50 sec.