De Waarheidsvriend (tijdschrift)

Uit Christipedia

De Waarheidsvriend is het officiële huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De eerste uitgave verscheen in 1909. Eind 2010 telde het weekblad 10.000 abonnees. Het blad geeft voorlichting en leiding inzake geestelijke, kerkelijke en maatschappelijke thema's en vragen. Het schenkt aandacht aan jeugdwerk, gemeenteopbouw, evangelisatie en zending, en rust ambtsdragers toe. Het weekblad wil een gezinsblad zijn. Het wordt ook buiten de Protestantse Kerk gelezen.

In elk nummer van het blad staat een verwijzing naar de woorden van de Here Jezus uit Johannes 14:6, waar staat: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven". De titel "De Waarheidsvriend" verwijst ook naar Johannes 15:14: „U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.” Het gaat om de geloofsgehoorzaamheid aan Hem Die de Waarheid is. Aan Hem wil de Gereformeerde Bond gehoorzaam zijn[1].

Meer informatie

Website van de Gereformeerde Bond: www.gereformeerdebond.nl

Reinald Molenaar, 100 jaar Waarheidsvriend: Geloofsgehoorzaamheid aan de Waarheid, nieuwsbericht op RD.nl, 4 april 2012.

Voetnoten

  1. Nieuwsartikel "Bond mag roeping niet veronachtzamen" op RefDag.nl 24 augustus 2009.