Derde brief van Johannes

Uit Christipedia

De derde brief van Johannes is een brief van de apostel Johannes in het Nieuwe Testament.

Voor de eerste en de tweede brieven van Johannes, zie Eerste brief van Johannes en Tweede brief van Johannes.

Schrijver

Deze brief bevat de naam van de schrijver niet. Toch is het aannemelijk dat Johannes die heeft geschreven. De brief vertoont gelijkenis met de eerste en de tweede brief. De derde en de tweede brief beginnen met "De ouderling aan". Inhoudelijk is er overeenkomst in stijl en taalgebruik.

Ontvanger

3 Johannes is gericht aan Gajus. In de Bijbel worden vier personen genoemd met deze naam, zie art. Gajus.

Datering en plaats

De brief is waarschijnlijk geschreven tussen de jaren 60 en 95[1], wellicht vanuit Efeze, waar Johannes gewerkt heeft.

Boodschap

De brief roept op gastvrijheid en hulp te bieden aan rondtrekkende evangelisten. Tevens wordt gewaarschuwd voor Diotrefes, die heerszuchtig is en hen weert en mensen onterecht uit de gemeente werpt.

Samenvatting

3 Joh.: 1-3 Schrijver en ontvanger (Gajus) van de brief. Heilwens. Johannes’ blijdschap over Gajus.

3 Joh.: 4-8 Lof voor Gajus’ gastvrijheid en liefde jegens zendelingen.

3 Joh.: 9-11 Wangedrag van de overheersende Diótrefes.

3 Joh.: 12 Gunstig getuigenis aangaande Demétrius.

3 Joh.: 13-15 Slot met wensen en groeten.

Commentaar

Commentaar op afzonderlijke verzen van de brief: 3 Johannes

Voetnoot

  1. Inleiding tot de derde brief van Johannes in de TELOS-vertaling van het Nieuwe Testament.