Deuteronomium 2

Uit Christipedia

Deuteronomium 2 is een hoofdstuk van Deuteronomium, een geschrift in de Bijbel, en telt 37 verzen.

Hoofdstukken van Deuteronomium samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 13
Verzen van Deuteronomium 2 becommentarieerd: · 1 · 7 · 8

Samenvatting

1

 2: 1 Daarna keerden wij ons, en reisden naar de woestijn, de weg van de Schelfzee, gelijk Jhwh tot mij gesproken had, en wij trokken om het gebergte Seïr, vele dagen. (CP[1])

Wij trokken om het gebergte Seïr, vele dagen.

Mogelijke route van de tocht door de woestijn.

7

 2: 7 Want Jhwh, uw GODen, heeft u gezegend in al het werk van uw hand; Hij kent uw wandelen door deze zo grote woestijn; deze veertig jaren is Jhwh, uw GODen, met u geweest; geen ding heeft u ontbroken. (CP[1])

Geen ding heeft u ontbroken.

Psalm 23: 1 Een psalm van David. Jhwh is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. 2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.

8

 2: 8 Als wij nu verder getrokken waren, weg van onze broeders, de kinderen van Ezau, die in Seïr woonden, en van de weg van het vlakke veld, van Elath en van Ezeon-geber, zo keerden wij ons, en trokken door de weg van de woestijn van Moab. (CP[1])

De weg van het vlakke veld. Petrus Canisius-vertaling: "de weg van de Araba".

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 1,2 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.