Dionysius de Areopagiet

Uit Christipedia

Dionysius de Areopagiet was een lid van het gerechtshof Areopagus te Athene, die op de prediking door de apostel Paulus, tijdens diens tweede zendingsreis, tot geloof in de Heer Jezus kwam.

Schilderij: Paulus op de Areopagus
Naam. Dionysius is de Latijnse schrijfwijze van het Griekse διονυσιος, Dionusios, en betekent "gewijd (behorend) aan Dionysius". De klemtoom in de uitspraak ligt op de tweede lettergreep 'ny'. Het Strongnummer is 1354. De naam komt alleen voor in Hand. 17:34.
Hnd 17:34 Sommige mannen echter sloten zich bij hem aan en geloofden, onder wie ook Dionysius de Areopagiet, en een vrouw genaamd Damaris, en anderen met hen. (TELOS)
Dionysius was de Griekse god van de wijn; de Romeinse equivalent was Bacchus, de god van de vruchtbaarheid en de wijn. Verschillende personen in de klassieke oudheid droegen de Dionysius. De naam kwam in de christenheid door Dionysius de Areopagiet.[1]

Areopagiet. Dionysius is bijgenaam 'de Areopagiet', omdat hij lid was van de Areopagus. het hof van justitie te Athene, dat genoemd was naar de heuvel Areopagus waarop het gerechtsgebouw stond.

Bron

Dionysius (naam), nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is verwerkt op 5 mei 2018.

Voetnoot

  1. Dionysius heten: Dionysius van Alexandrië, bisschop van Alexandrië, martelaar (3e eeuw); Dionysius van Parijs, eerste bisschop van Parijs (Saint Denis), martelaar (3e eeuw); Dionysios van Zakynthos, (1547-1622) een bekende Oosters-orthodoxe christen.