Een dogma is een door een bepaalde groep mensen erkend, vastomlijnd, onbetwistbaar geacht leerstuk, dat niet op waarheid onderzocht wordt en ten aanzien waarvan binnen de groep vaak geen afwijkende opvattingen worden geduld.

Van Dale's woordenboek kent aan 'dogma' drie betekenissen toe[1].

  1. vastomlijnd, aan geen beredenering meer onderworpen geloofsartikel; iedere waarheid waarvan de katholieke kerk plechtig heeft verklaard dat zij door God geopenbaard is en derhalve door de mens geloofd moet worden. Synoniem: leerstelling. Voorbeeld: het dogma der pauselijke onfeilbaarheid, d.i. de leer dat de paus in zaken van geloof en zeden voor de hele Kerk bindende uitspraken kan doen
  2. geheel van geloofsartikelen. Synoniem: geloofsleer. Voorbeelden: „dat behoort tot het calvinistische dogma"; "het dogma regeert", d.w.z. het blind geloof regeert, er wordt niet onderzocht of verkondigde stellingen waar zijn.
  3. (bij uitbreiding) vastomlijnd, aan geen beredenering meer onderworpen leerstelling op niet-religieus gebied. Voorbeelden: "politieke dogma's", "economische dogma’s"

Een dogma is voor hen die er in geloven gehéél zeker, waarbij alle twijfel aan het waarheidsgehalte van de inhoud is uitgesloten. Zowel de Katholieke kerken als ook de Protestante kerken houden vast aan eeuwenoude dogma's. Bekende dogma's binnen de Katholieke kerken en de Reformatorische kerken zijn:

  • de vrije wil van de mens;
  • de uitverkiezingsleer;
  • de leer van de erfzonde.

Een bekend dogma binnen de evangelische kerken is de leer van de geloofsdoop, of volwassendoop, die alléén door volledige onderdompeling kan geschieden. Op grond hiervan wordt de kinderdoop afgewezen.

Voetnoot

  1. Bron: Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000.