Dorpelbewaarder

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Dorpelwachter)

Een dorpelbewaarder of dorpelwachter in de tempeldienst te Jeruzalem was een Leviet aan wie de bewaking van de tempel was toevertrouwd. Hij behoorde tot de hoofdbeambten van het heiligdom.

Nebuzaradan, het hoofd van de lijfwacht van de Babylonische koning Nebukadnezar, nam drie dorpelbewaarders gevangen en bracht ze, samen met andere gevangenen, naar de koning, die hen te Ribla doodde (Jer. 52:24).

Voetnoot

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Jer. 52:24.