Drakenbron

Uit Christipedia

De drakenbron, ook genoemd Drakenfontein of Slangebron, was een waterbron bij Jeruzalem ten tijde van Nehemia. De bron lag buiten de westelijke stadsmuur, ten zuiden van de tempelberg.

De Nederlandse vertalingen verschillen in hun benaming van de bron. 'Drakenfontein' heeft de Statenvertaling. Draakfontein' heeft de Nieuwe Luther Bijbel. 'Drakenbron' hebben de Herziene Statenvertaling, Willibrordvertaling, Petrus Canis vertaling, Leidse vertaling, vertaling van Obbink. Nieuwe Bijbelvertaling (2004). 'Slangebron' heeft de NBG51-vertaling, 'Slangenbron' heeft de Groot Nieuws vertaling. 'Drakenwel' heeft de Naardense vertaling. In het Duits: Drachenbrun (Luther), Drachenbrunnen (Schlach), Drachenquelle (Elberfelder Bibel). Engels: Dragon well (King James vertaling, 'Drakenwel'), Jackal-fountain (Darby, 'Jakhalsfontein').

Nehemia kwam bij zijn inspectie van de muren voorbij de Drakenbron.

Ne 2:13 Ik ging ‘s nachts door de Dalpoort [de stad] uit, voorbij de Drakenbron, naar de Mestpoort, en inspecteerde de muren van Jeruzalem, waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd. (HSV)

Blijkens dit vers lag de Drakenbron bij de westelijke muur, tussen de dalpoort en de mestpoort. De ligging van de bron is echter sterk omstreden[1]

Voetnoot

  1. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. Boekencentrum, 1987. Toelichting bij Neh. 2:13.