Duidelijkheid van de Bijbel

Uit Christipedia

Onder de duidelijkheid van de Heilige Schrift wordt niet verstaan, dat er geen duistere dingen in zouden voorkomen, 2 Petr. 3 :16, en er derhalve geen uitlegkundige arbeid en geen bediening van het Woord nodig zou zijn; maar, dat zij duidelijk is in alles wat nodig is te worden gekend en geloofd tot behoudenis. De weg der zaligheid is er duidelijk in geopenbaard, en ieder heilbegerige van hart kan er die in vinden.

Dit wordt door Rome ontkend. Het heeft de Bijbelgenootschappen vervloekt, de Bijbel aan de “leken” onthouden, van wie slechts enkelen bijzondere vergunning van de kerkelijke overheid ontvingen, die nu en dan te lezen. Hiertegen zijn Rom. 1 :17, Ps. 119 :105 en vele andere uitspraken der Heilige Schrift in te brengen.

Bronnen

C. Lindeboom, Bijbelgids, of Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis (Middelburg: Stichting de Gihonbron, 2009; bewerking door J. Pluimers van de uitgave uit 1929), blz. 25. Hieruit is, onder toestemming, op 12 nov. 2012 tekst gebruikt.