Eerste brief van Petrus/Onderwerpen

Uit Christipedia

Onderwerpen uit het Bijbelboek Eerste brief van Petrus worden hier behandeld, in alfabetische volgorde:

Geroepen

In de brief komt 5x het woord 'geroepen' voor.

1Pe 1:15  maar wordt, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, ook zelf heilig in al uw wandel; (Telos)

1Pe 2:9  U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom, opdat u de deugden verkondigt van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht, (Telos)

1Pe 2:21  Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt; (Telos)

1Pe 3:9  en vergeldt niet kwaad met kwaad, of schelden met schelden, maar zegent integendeel, omdat u ertoe geroepen bent zegen te erven. (Telos)

1Pe 5:10  De God nu van alle genade, die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken, grondvesten. (Telos)

God heeft ons geroepen tot Zijn wonderbaar licht (2:9), tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus (5:10), om zegen te erven (3:9). Op de weg naar die bestemming bij God, die Heilig is, hebben wij heilig te wandelen (1:15) en Jezus' voetstappen, van Hem die geleden heeft, na te volgen (2:21).